N’Eduard Josep
Rosselló Aparicio
Que ha faltat a València als 69 anys d’edat
La teua dona i fills al cor, les teues nétes i altra família participen a les seues amistats tan dolorosa pèrdua.
La sala vetla està ubicada en el tanatori Mémora de Torrent. A continuació es procedirà a la cremació en el crematori del cementeri de Torrent, a les 15.30 hores.