D. E. p.
N’Asunción Abril Martí
Que va morir en València el dia 5 de desembre de 2021, als 93 anys d’edat, havent rebut els sants sagraments i la benedició apostòlica
Els seus fills, nora, nets, rebesnets, germana, nebots i altres familiars participen a les seues amistats tan dolorosa pèrdua i preguen una oració per la seua ànima.
La capella ardent està instal·lada al tanatori de Servisa (avinguda dels Tarongers, n.º 14, de València). La missa pel seu etern descans tindrà lloc demà, dia 7 de desembre de 2021, a les 11.15 hores, a la capella del citat tanatori. A continuació ens dirigirem al cementeri del Cabanyal, on n’Asunción serà inhumada segons la seua voluntat.