Descanse en pau
En Benjamí Escrich Gascón
Que va morir a València el dia 6 d’abril de 2023, als 85 anys d’edat
El seu fill i els seus nets participen a les seues amistats
tan dolorosa pèrdua i preguen una oració per la seua ànima