D.ª Carme Alonso i Serrano
Que ha faltat a València
La seua família i amics agraïxen les mostres de carinyo.
La sala vetlatori està ubicada al tanatori de Campanar (València).
La cremació tindrà lloc al crematori del Cementeri de València a les 13 hores.