Ens ha deixat
Consuelo Arizmendi Civera
Il·lustradora, il·lustrada, epicúrea,
mare que sosté les branques
del nostre roure quan bufa el vent.
Iaia d’estima infinita,
germana i amiga