Ha mort
Felipe Aparisi Mingarro
L’Ajuntament de Gilet reconeix la labor i dedicació pel seu poble
i el treball realitzat durant aquests últims anys de manera altruista
Bon vent i barca nova