Descanse en pau
Ferran Benavent Ávila
Aparellador, defensor del patrimoni arquitectònic, humanista, republicà i home de fe
Faltà el 9 de gener de 2021, als 77 anys d’edat
«I la fruita serà millor que la flor promesa»
D. E. P.
La seua dona, Carmen; fills, Vicent, Àlex, Bego i Ferran; nets, Carmen, Lucas,
Alejandra i Rodrigo i la resta de la seua família comuniquen a les seues amistats la pèrdua i preguen una oració per la seua ànima.