El president de la Generalitat i el Consell
expressen, en nom del poble valencià,
el seu condol per la irreparable pèrdua
de les persones en l’incendi ocorregut
en el barri de Campanar de València