Descanse en pau

Rogueu a Déu per l’Ànima de
D. Josep Antoni Comes Ballester
SACERDOT
Que va faltar el 3 d’agost de 2022 als 92 anys, havent rebut els Sants Sacraments i la Benedicció Apostòlica
E. P. D.
La seua germana Clemen, familia, amigues i amics, els demanen una pregària per la seua ànima, confiats en que el Senyor li done la vida de la glòria.
La missa s’oficiarà hui dia 4 d’agost de 2022 a les 12 hores en la parroquia Mare de Déu de l’Olivar, Alaquàs. A la vesprada, en Pedreguer, el séu poble, será inhumat a les 17 hores després del respons.