Descanse en pau
En Juan Aguilar Torres
Que va morir el primer de desembre de 2020, als 95 anys d’edat
La seua esposa, fills, nets, besnet i família participen a les seues amistats per tan dolorosa pèrdua i preguen una oració per la seua ànima.