En Lluís Miquel Campos González
Que va faltar a València el 25 de maig de 2023
Senzill, generós i alegre sempre. Va fer feliç a molta gent. Des de molt jove tingué idees
innovadores. Hui la seua veu s’ha apagat, però deixa la seua empremta en tots nosaltres.
El més fàcil va ser estimar-te
Als creients us demanem una pregària per la seua ànima, i als no creients, un brindis a la seua memòria.No te n’animàs mai.
Tanatori Servisa (avinguda dels Tarongers, n.º 14), dia 26 de maig de 2023, a partir de les 11 hores. Crematori Municipal de València, dia 26, a les 16.30 hores.