PREGUEU A DÉU EN CARITAT PER L’ÀNIMA DE
Doña Milagro Lozano Palmero
Que va faltar ahir, dia 3 de març de 2024 als 90 anys d’edat, havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica
R. I. p.
Els seus resignats fills, nets i la resta de família participen a les seues amistats esta dolorosa pèrdua i preguen una oració.
La família comunica que la capella ardent es troba instal·lada al tanatori Auñón de Meliana. La missa funeral se celebra hui, dia 4 de març de 2024, a les 12 hores, en l’Església Santíssima Trinitat de Tavernes Blanques. A continuació, doña Milagro rebrà cristiana sepultura al Cementeri Municipal de Tavernes Blanques.