Pere Riutort i Mestre
Professor Jubilat del Departament de Didàctica de la Llengua i Literatura
La Facultat de Magisteri de la Universitat de València,
en record de l’amic i company