Pregueu a Déu per Mn. Pere Riutort Mestre
Catedràtic de Didàctica d’Escola Universitària
Ha mort en la pau del Senyor el dia 21 de novembre de 2021, a l’edat de 86 anys
La missa exequial tindrà lloc dimarts, dia 23, a les 12 hores, a l’església parroquial de Santa Bàrbara de Tàrbena, que presidirà el bisbe d’Oriola-Alacant