Pilar Gómez Arguedas
Que faltà als 91 anys en sa casa de Gandia
La millor mare que mai pogueren desitjar els seus fills i la millor persona que coneixeran mai. Cada dia al seu costat fou per nosaltres una benedicció, sempre protegits per la seua bondat.
Els seus fills, les seues nores, els seus nets i la resta de la família participen a les seues amistats tan dolorosa pèrdua i preguen una oració per la seua ànima.
La capella ardent està instal·lada en el tanatori Guixa de Gandia i el funeral s’oficiarà hui, 5 de setembre, a les 18 hores, en la parròquia de Crist Rei, de Gandia.