IN MEMORIAM
PROFESSOR JUAN VICENTE MARTÍNEZ LUCIANO
Professor Titular de Filologia Anglesa de la Universitat de València
Va faltar el 24 d’abril. El Departament de Filologia Anglesa i
Alemanya vol expressar el més sentit condol pel traspàs del nostre benvolgut company i amic.
Descanse en pau