En pau descanse
Ramon Garcés Vila
Que va morir a València el dia 17 de desembre de 2020, als 81 anys d’edat
Les seues filles i fills, les seues netes i nets, nores i gendres, a més de la resta de la família i amistats t’acompanyen en aquests moments de comiat.
Per les circumstàncies actuals no se celebraran els actes d’acompanyament que tots desitjaríem fer i quedaran en la més estricta intimitat. Seguidament Ramon serà incinerat, segons la seua voluntat.
Agraïm totes les vostres mostres d’estima que ens arriben com a mostra de l’afecte que teníeu per ell.
Agraïments especials a la família Velluters.
Senyor pirotècnic, pot disparar la «mascletà»