Salvador Boix Moragues
12-04-2021

Susana Boix Valls
13-04-2001

En l’aniversari del vostre adeu, seguiu sempre enel nostre record.
Família i amics vos portarem sempre al cor.