Vicent Ballester Argente
Director i mestre del C.E.I.P. Manuel González Martí de Benifaraig
Que ha faltat a València als 71 anys d’edat
D. E. P.
La seva dona, Maria; filla, Irene; gendre, Tomàs i néta, Aitana comparteixen amb familiars i amics tan dolorosa pèrdua.
El funeral se celebrarà a la parròquia de Santa Anna de Borbotó, a les 16 hores, del diumenge 27 de desembre.