Descanse en Pau
Don Vicente Ruiz Llorens
Que va faltar en Burjassot, el dia 13 de desembre de 2023 als 91 anys d’edat, havent rebut els Sants Sacramentals i la benedicció apostòlica
La seua esposa, fills, filla, netes i la resta de família participen a les seues amistats tan dolorosa pèrdua i preguen una oració per la seua ànima.
La capella ardent estarà instal·lada en el tanatori de Burjassot, on es realitzarà la missa pel seu etern descans a les 11.15 hores; posteriorment, la comitiva fúnebre es traslladarà al cementeri de Burjassot, on Don Vicente rebrà cristiana sepultura conforme a la seua voluntat.